محاسبه گر قیمت خرید طلا

عیار

هر گرم طلا 18 عیار

وزن

گرم

اجرت

درصد

سود

7 درصد

قیمت هر گرم طلا

ریال

مالیات

درصد

هر گرم طلا 18 عیار
طلا علاوه بر مصارف زینتی ، در ایران یکی از انواع سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود. شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشد که بنا بر ضرورتی قصد فروش بخشی از طلاهای خود را داشته اید اما نمی‌دانستید که چگونه قیمت طلا را حساب کنید یا می‌توان به قیمت‌هایی که طلا فروشان یا کسانی که قصد خرید طلا‌‌های شما را دارند اطمینان کرد؟ مواردی از این دست مستلزم آگاهی از شیوه محاسبه طلا و انجام محاسبات ریاضی است که ممکن است در اکثر مواقع به دلیل عدم آگاهی دارنده طلا از روش محاسبه به ضرر فروشنده تمام شود. ابزار محاسبه‌گر قیمت خرید طلا بازده برای رفع این مسئله ایجاد گردیده تا فرآیند محاسبه قیمت طلا را به سادگی برای شما به انجام رساند. برای این منظور کافی است در سایت بازده وزن طلا را به همراه پارامترهای دیگر در محاسبه‌گر قیمت طلا وارد نمایید تا نتیجه در لحظه محاسبه و اعلام گردد.