محاسبه گر سود مرکب

سرمایه اولیه

ریال

نرخ بازده

درصد

تعداد دوره

سود مرکب یکی از مهم‌ترین مفاهیمی است که می‌توانید در هنگام مدیریت امور مالی از آن استفاده کنید. این معیار می‌تواند به شما کمک کند تا سود بیشتری از سرمایه‌گذاری خود داشته باشید.همان‌طور که می‌دانید هر بازاری قانون خاصی برای کسب بازدهی دارد. اگر سرمایه خود را در بانک سپرده گذاری کنید ، متوجه می‌شوید که سالانه مقدار مشخصی بر روی سرمایه اولیه شما اضافه می‌شود. اگر سود کسب شده را از حساب خود خارج نکنید، علاوه بر اصل پول خود بر روی سود کسب شده هم مجددا سود دریافت می‌کنید.برای محاسبه سود مرکب نیازمند محاسبات ریاضی هستید که بسیار دشوار است. با استفاده از ابزار محاسبه‌گر سود مرکب بازده می‌توانید با وارد کردن مبلغ سرمایه اولیه ، نرخ بازده و تعداد دوره ها میزان سودی که پس از طی دوره‌ی مشخص بدست می‌آورید را محاسبه کنید