تسهیلات با سامانه فرابانک ملت

نام شرکت

بانک ملت

نام وام
تسهیلات با سامانه فرابانک ملت
نوع وام
وام نقدی
سود
18 %
سقف وام
200 میلیون تومان
نوع ضمانت
مسدودی سپرده
ضامن رسمی
اعتبار شغلی
نیاز به سپرده
دارد
حساب سپرده لازم
قرض الحسنه
مدت زمان مسدودی سپرده
60 ماه
در تسهیلات با ضمانت سپرده بلندمدت،‌ مسدودی سپرده تا تسویه کامل وام است
حداکثر زمان بازپرداخت
60 ماه
بازپرداخت این تسهیلات ۳۶-۶۰ ماه است.
قسط وام
5,078,685 تومان
این مبلغ قسط برای سقف وام ۲۰۰ میلیون تومان است
کل سود وام
104,721,129 تومان
مجموع رقم وام و سود
304,751,129 تومان
هزینه‌های جانبی
قرض الحسنه
هزینه‌ فرصت مسدودی
۳۰ هزار تومان شامل تشکیل پرونده و اعتبار سنجی
شرایط و مقررات
وام‌گیرنده به بانک بدهکار یا دارای چک برگشتی نباشد
وام‌گیرنده از مشتریان بانک ملت باشد