طرح خوشه بانک سینا

نام شرکت

بانک سینا

نام وام
طرح خوشه بانک سینا
نوع وام
وام فوری
سود
10 %
سود این وام ۱۰ و ۱۷ درصد است به‌صورتی‌که:
نسبت وام به سپرده ۲ برابر سود وام ۱۰ درصد
نسبت وام به سپرده ۳ برابر سود وام ۱۷ درصد
سقف وام
50 میلیون تومان
نوع ضمانت
مسدودی سپرده
ضامن رسمی
نیاز به سپرده
دارد
حساب سپرده لازم
کوتاه مدت عادی
سود سپرده
4 %
نسبت مبلغ وام به میزان سپرده
300
نسبت میزان وام به سپرده برحسب سود وام ۲۰۰ و ۳۰۰ درصد است
حداکثر زمان بازپرداخت
36 ماه
قسط وام
1,613,359 تومان
این مبلغ قسط برای سود ۱۰ درصد است
1782636 برای سود ۱۷ درصد
کل سود وام
8,080,937 تومان
14174910 برای سود ۱۷ درصد
مجموع رقم وام و سود
57,818,333 تومان
63214167 برای سود ۱۷ درصد
هزینه‌های جانبی
کوتاه مدت عادی
شرایط و مقررات
وام گیرنده نباید به بانک بدهکار و یا دارای چک برگشتی باشد