وام با میانگین حساب بانک ملی

نام شرکت

بانک ملی

نام وام
وام با میانگین حساب بانک ملی
نوع وام
وام نقدی
سود
18 %
نوع ضمانت
ضامن رسمی
تعیین نوع ضمانت این وام در اختیار رئیس شعبه است و می‌تواند تغییر کند.
نیاز به سپرده
دارد
حساب سپرده لازم
جاری
مدت زمان خواب سپرده
12 ماه
معدل 12 ماهه حساب جاری
نسبت مبلغ وام به میزان سپرده
1000
10 برابر معدل حساب جاری
حداکثر زمان بازپرداخت
12 ماه
هزینه‌های جانبی
جاری
شرایط و مقررات
وام­‌گیرنده نباید به بانک بدهکار باشد یا وام هنوز تسویه‌نشده داشته باشد، همچنین نباید سابقه چک برگشتی داشته باشد.