وام با میانگین حساب بانک سپه | طرح باران 2

نام شرکت

بانک سپه

نام وام
وام با میانگین حساب بانک سپه | طرح باران 2
نوع وام
وام نقدی
سود
2 %
نرخ تسهیلات طرح باران بر اساس میزان تسهیلات و تعداد اقساط، بین 2 تا 18 درصد متغیر خواهد بود.
سقف وام
30 میلیون تومان
نوع ضمانت
ضامن رسمی
اعتبار شغلی
نیاز به سپرده
دارد
حساب سپرده لازم
قرض الحسنه
مدت زمان خواب سپرده
6 ماه
حداقل مدت زمان سپرده گذاری 2 ماه و حداکثر 6 ماه خواهد بود
میزان سپرده
1000000
حداقل مبلغ برای افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه طرح باران یک میلیون تومان تعیین شده است.
حداکثر زمان بازپرداخت
36 ماه
تعداد اقساط تسهیلات طرح باران با توجه به مدت زمان سپرده گذاری و میزان تسهیلات بین ۱۲ تا ۳۶ ماه است.
قسط وام
859,277 تومان
کل سود وام
933,985 تومان
مجموع رقم وام و سود
31,631,000 تومان
هزینه‌های جانبی
قرض الحسنه
شرایط و مقررات
نداشتن چک برگشتی تسهیلات گیرنده و ضامنین در نظام بانکی
فقدان بدهی و تعهدات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول تسهیلات گیرنده و ضامنین در نظام بانکی
مثبت بودن اعتبارسنجی بانک مبنی بر توان بازپرداخت تسهیلات اعطایی تسهیلات گیرنده و ضامنین