طرح آینده‌داران بانک آینده

نام شرکت

بانک آینده

نام وام
طرح آینده‌داران بانک آینده
نوع وام
وام فوری
سود
4 %
درصورتیکه بازپرداخت ۶ ماهه باشد، سود تسهیلات ۴ درصد
درصورتیکه بازپرداخت ۱۲ ماهه باشد، سود تسهیلات ۸ درصد
سقف وام
20 میلیون تومان
کف مبلغ وام
1 میلیون تومان
نوع ضمانت
مسدودی سپرده
نیاز به سپرده
دارد
حساب سپرده لازم
بلندمدت
مدت زمان مسدودی سپرده
12 ماه
مدت زمان مسدودی سپرده تا تسویه کامل وام است
حداکثر زمان بازپرداخت
12 ماه
قسط وام
3,372,330 تومان
برای بازپرداخت ۱۲ ماه و سود ۸ درصد قسط ۱.۷۳۹.۷۶۹ میلیون تومان است
کل سود وام
233,980 تومان
برای بازپرداخت ۱۲ ماه و سود ۸ درصد این مبلغ ۸۷۷.۲۲۳ هزار تومان است
مجموع رقم وام و سود
20,877,223 تومان
برای بازپرداخت ۱۲ ماه و سود ۸ درصد این مبلغ ۲۰.۸۶۶.۶۶۷ میلیون تومان است
هزینه‌های جانبی
بلندمدت
شرایط و مقررات
این طرح مختص اشخاص دارای حساب بلند‌مدت در نزد بانک آینده است
وام‌گیرنده به بانک بدهکار یا دارای چک برگشتی نباشد.