طرح افق (۱) موسسه ملل

نام شرکت

موسسه اعتباری ملل (عسکریه)

نام وام
طرح افق (۱) موسسه ملل
نوع وام
وام نقدی
سود
18 %
سقف وام
100 میلیون تومان
کف مبلغ وام
50 میلیون تومان
نوع ضمانت
مسدودی سپرده
ضامن رسمی
تضمین‌های این وام این‌هاست:
به ازای هر ۵۰ میلیون یک ضامن کسر از حقوق
چک
مسدودی سپرده اولیه
نیاز به سپرده
دارد
حساب سپرده لازم
کوتاه مدت عادی
میزان سپرده
20
حداقل مبلغ سپرده‌گذاری ۱۰ میلیون تومان و حداکثر مبلغ سپرده‌گذاری ۲۰ میلیون تومان است همچنین در این طرح وام‌گیرنده می‌تواند تا ۵ برابر سپرده خود تسهیلات دریافت کند
سود سپرده
1 %
مدت زمان مسدودی سپرده
60 ماه
مدت زمان مسدودی سپرده تا زمان تسویه کامل تسهیلات است
نسبت مبلغ وام به میزان سپرده
500
حداکثر زمان بازپرداخت
60 ماه
قسط وام
2,539,343 تومان
کل سود وام
52,360,565 تومان
مجموع رقم وام و سود
145,860,000 تومان
هزینه‌های جانبی
کوتاه مدت عادی
هزینه‌ فرصت مسدودی
۵۵ هزار تومان شامل: تشکیل پرونده
شرایط و مقررات
سپرده باید بین ۱ تا ۲ هفته در حساب باشد تا مشمول دریافت تسهیلات شود
وام گیرنده نباید به بانک بدهکار و یا دارای چک برگشتی باشد