وام یک ساله با میانگین حساب بانک توسعه تعاون

نام شرکت

بانک توسعه تعاون

نام وام
وام یک ساله با میانگین حساب بانک توسعه تعاون
نوع وام
وام نقدی
سود
18 %
سقف وام
50 میلیون تومان
نوع ضمانت
ضامن رسمی
تا 20 میلیون تومان ضامن رسمی
بین 20 تا 50 میلیون تومان سند ملکی نیاز است.
نیاز به سپرده
دارد
حساب سپرده لازم
قرض الحسنه
مدت زمان خواب سپرده
2 ماه
نسبت مبلغ وام به میزان سپرده
500
5 برابر میزان سپرده
حداکثر زمان بازپرداخت
12 ماه
هزینه‌های جانبی
قرض الحسنه
شرایط و مقررات
وام­‌گیرنده نباید به بانک بدهکار باشد یا وام هنوز تسویه‌نشده داشته باشد، همچنین نباید سابقه چک برگشتی داشته باشد.