وام با سپرده بانک‌ شهر (کارای شهر)

نام شرکت

بانک شهر

نام وام
وام با سپرده بانک‌ شهر (کارای شهر)
نوع وام
وام نقدی
سود
13 %
درصورتی که سود سپرده ۱۰درصد باشد سود وام ۱۳ درصد و درصورتیکه سود سپرده ۱۵ درصد باشد سود وام ۱۸ درصد است.
سقف وام
100 میلیون تومان
نوع ضمانت
مسدودی سپرده
سند ملک نیز می‌تواند بعنوان ضامن در گرفته شود که دارای شرایط زیراست:
درصورتیکه سپرده نقدی ضامن باشد ۱۶٪ از ملبغ وام مسدود می‌شود.
در صورتیکه سندملک ضامن باشد مبلغی از وام مسدود نمی‌شود.
نیاز به سپرده
دارد
حساب سپرده لازم
بلندمدت
سود سپرده
15 %
برای وام با سود ۱۸ درصد سود سپرده ۱۵ درصد است.
برای وام با سود ۱۳ درصد سود سپرده ۱۰ درصد است.
مسدودی سپرده
درصورتیکه سند ملک  ضامن باشد نیازی به مسدودی سپرده نیست
مدت زمان مسدودی سپرده
36 ماه
مدت زمان مسدودی سپرده تا زمان تسویه کامل وام است.
نسبت مبلغ وام به میزان سپرده
90
حداکثر زمان بازپرداخت
36 ماه
قسط وام
3,369,395 تومان
برای وام با سود ۱۸ درصد رقم قسط ۳.۶۱۵.۲۴۰ تومان است
کل سود وام
21,298,227 تومان
مجموع رقم وام و سود
121,457,667 تومان
هزینه‌های جانبی
بلندمدت