تسهیلات با پشتوانه میانگین حساب بانک کشاورزی (طرح باران)

نام شرکت

بانک کشاورزی

نام وام
تسهیلات با پشتوانه میانگین حساب بانک کشاورزی (طرح باران)
نوع وام
وام نقدی
سود
12 %
نرخ سود تسهیلات این طرح، بر اساس نوع طرح انتخابی مشتریان 12 یا 18 درصد خواهد بود.
سقف وام
100 میلیون تومان
نوع ضمانت
ضامن رسمی
نیاز به سپرده
دارد
حساب سپرده لازم
جاری
در این طرح مشتری با افتتاح حساب‌جاری بدون دسته‌چک باران یا حساب کوتاه‌مدت یک‌درصدی باران که حداقل آن 5 میلیون تومان است، می تواند تسهیلات دریافت کند.
مدت زمان خواب سپرده
2 ماه
حداقل خواب سپرده بر اساس طرح انتخابی مشتری 2 ماه و حداکثر 6 ماه خواهد بود.
حداکثر زمان بازپرداخت
24 ماه
قسط وام
4,707,347 تومان
برای سود ۱۸ درصد رقم قسط ۴.۹۹۲.۴۱۰ تومان است
کل سود وام
12,976,333 تومان
مجموع رقم وام و سود
112,620,000 تومان
هزینه‌های جانبی
جاری
در این طرح مشتری با افتتاح حساب‌جاری بدون دسته‌چک باران یا حساب کوتاه‌مدت یک‌درصدی باران که حداقل آن 5 میلیون تومان است، می تواند تسهیلات دریافت کند.