طرح تابش بانک ملت

نام شرکت

بانک ملت

نام وام
طرح تابش بانک ملت
نوع وام
وام نقدی
سود
18 %
سقف وام
100 میلیون تومان
همچنین در قالب کارت اعتباری سقف وام ۵۰ میلیون تومان است
نوع ضمانت
مسدودی سپرده
نیاز به سپرده
دارد
حساب سپرده لازم
بلندمدت
سود سپرده
16 %
مدت زمان مسدودی سپرده
36 ماه
نسبت مبلغ وام به میزان سپرده
85
قسط وام
3,615,240 تومان
برای سقف وام ۵۰ میلیون تومان این مبلغ ۱.۸۰۷.۶۲۰ میلیون تومان است
کل سود وام
30,148,624 تومان
برای سقف وام ۵۰ میلیون تومان این مبلغ ۱۵.۰۷۴.۳۱۲ میلیون تومان است
مجموع رقم وام و سود
127,810,000 تومان
برای سقف وام ۵۰ میلیون تومان این مبلغ ۶۴.۹۳۵.۰۰۰ میلیون تومان است
هزینه‌های جانبی
بلندمدت
هزینه‌ فرصت مسدودی
۳۰ هزار تومان شامل: تشکیل پرونده و اعتبار سنجی
۵۳۰ هزار تومان درصورتی‌که تسهیلات در قالب کارت اعتباری باشد
شرایط و مقررات
وام‌گیرنده نباید به بانک بدهکار یا دارای چک برگشتی باشد