وام با سپرده بانک توسعه تعاون

نام شرکت

بانک توسعه تعاون

نام وام
وام با سپرده بانک توسعه تعاون
نوع وام
وام فوری
سود
2 %
سقف وام
50 میلیون تومان
نوع ضمانت
مسدودی سپرده
سپرده اولیه تا زمان تسویه کامل وام، نزد بانک مسدود می‌شود.
نیاز به سپرده
دارد
حساب سپرده لازم
قرض الحسنه
مسدودی سپرده
سپرده تا زمان تسویه کامل وام نزد بانک مسدود می‌شود.
نسبت مبلغ وام به میزان سپرده
85
حداکثر زمان بازپرداخت
36 ماه
مدت بازپرداخت اقساط به انتخاب وام گیرنده ۲۴ و ۳۶ ماه است.
قسط وام
1,432,129 تومان
کل سود وام
1,556,642 تومان
مجموع رقم وام و سود
51,661,666 تومان
هزینه‌های جانبی
قرض الحسنه