طرح مفید بانک توسعه تعاون

نام شرکت

بانک توسعه تعاون

نام وام
طرح مفید بانک توسعه تعاون
نوع وام
وام فوری
سود
2 %
سقف وام
50 میلیون تومان
نوع ضمانت
مسدودی سپرده
نیاز به سپرده
دارد
حساب سپرده لازم
کوتاه مدت عادی
مدت زمان خواب سپرده
36 ماه
مدت زمان مسدودی سپرده برحسب زمان بازپرداخت انتخابی وام‌گیرنده تا زمان تسویه کامل سپرده است
سود سپرده
3 %
نسبت مبلغ وام به میزان سپرده
90
این نسبت به‌صورت زیر است:
۹۰٪ درصورتیکه زمان بازپرداخت ۱۲ ماه است
۸۵٪ درصورتیکه زمان بازپرداخت ۲۴ یا ۳۶ ماه است
حداکثر زمان بازپرداخت
36 ماه
زمان بازپرداخت این وام ۱۲، ۲۴ و ۳۶ ماه بر اساس ضریب برابری وام متفاوت و به انتخاب وام‌گیرنده است
قسط وام
1,432,129 تومان
مبلغ قسط  برای بازپرداخت ۱۲ماه ۴.۲۱۱.۹۴۳ میلیون تومان است
کل سود وام
1,556,642 تومان
این مبلغ برای بازپرداخت ۱۲ماه ۵۴۳.۳۲۰ هزار تومان است
مجموع رقم وام و سود
52,661,666 تومان
این مبلغ برای بازپرداخت ۱۲ماه ۵۱.۶۶۱.۶۶۶ میلیون تومان است
هزینه‌های جانبی
کوتاه مدت عادی
هزینه‌ فرصت مسدودی
۵۶۰ هزار تومان شامل: آبونمان کارت اعتباری و تشکیل پرونده
شرایط و مقررات
وام‌گیرنده نباید به بانک بدهکار یا دارای چک برگشتی باشد
این وام در قالب کارت اعتباری ارائه می‌شود