صندوق سرمایه گذاری

نوع صندوق
محدوده بازدهی
مرتب سازی
فقط صندوق های ETF
نام صندوق نوع صندوق بازده سالانه بازده ماهانه قیمت صدور خالص ارزش دارایی مدیر صندوق
پالایشی یکمدر سهام
۶۵٫۸۵%
۰٫۴۸%
۱۱۹٬۸۷۹
۶۵٫۸۵%
۱۵۰٬۱۸۴٬۴۳۴٬۷۲۳٬۴۸۸تامین سرمایه نوین
مشترک ذوب آهن نو ویرادر سهام
۵۶٫۷۱%
‎−۱٫۵۶%
۱٬۵۹۹٬۱۴۹
۵۶٫۷۱%
۱٬۷۸۵٬۸۰۲٬۲۹۹٬۱۲۰سبد گردان نو ویرا
مشترک گنجینه ارمغان الماسدر سهام
۵۱٫۱۹۵%
‎−۱٫۹۳۷%
۱۶٬۴۱۹٬۱۱۶
۵۱٫۱۹۵%
۴۶۷٬۰۵۲٬۵۰۸٬۱۵۲سبد گردان الماس
مشترک نیکوکاری ندای امیددر سهام
۴۳٫۵۳۲%
‎−۳٫۲۳۸%
۲۴٬۰۴۰٬۴۴۶
۴۳٫۵۳۲%
۱۳۰٬۹۴۷٬۱۳۱٬۷۹۲سبدگردان آبان
فیروزه موفقیتدر سهام
۳۷٫۱۱۴%
‎−۲٫۷۳۵%
۱۲۱٬۷۵۸٬۹۶۱
۳۷٫۱۱۴%
۲٬۰۹۶٬۴۲۰٬۹۶۹٬۵۳۸سبدگردان توسعه فیروزه
مشترک پیشتازدر سهام
۳۶٫۰۱۹%
‎−۱٫۶۱۹%
۳٬۶۳۶٬۷۵۵
۳۶٫۰۱۹%
۴۱٬۵۷۴٬۸۹۰٬۶۶۳٬۷۹۴سبدگردان مفید
مشترک سینادر سهام
۳۱٫۹۵%
۰٫۱۹%
۶۷۳٬۹۶۳
۳۱٫۹۵%
۳۶۲٬۳۰۹٬۰۰۷٬۲۰۲سبدگردان سینا
فراز داریکدر سهام
۲۷٫۹۹%
‎−۲٫۸۱%
۱۴٬۵۸۳
۲۷٫۹۹%
۱٬۰۰۲٬۲۴۶٬۱۲۸٬۹۸۹سبدگردان داریک پارس
تجارت شاخصی کارداندر سهام
۲۷٫۵۴۵%
‎−۲٫۸۹%
۲۱۷٬۴۲۲
۲۷٫۵۴۵%
۵٬۱۸۶٬۵۱۵٬۵۳۹٬۶۲۰تامین سرمایه کاردان
مشترک یکم ساماندر سهام
۲۶٫۲۸%
‎−۲٫۸۴%
۲۷۳٬۹۷۵
۲۶٫۲۸%
۲٬۰۴۵٬۱۵۴٬۴۰۴٬۳۸۵تامین سرمایه کاردان
شاخص سی شرکت بزرگ فیروزهدر سهام
۲۵٫۸۲۷%
‎−۱٫۵۹۳%
۱۹۲٬۸۷۴
۲۵٫۸۲۷%
۲٬۷۵۰٬۳۶۵٬۹۲۷٬۳۹۰سبدگردان توسعه فیروزه
مشترک دماسنجدر سهام
۲۵٫۷%
۱۱٫۷۵%
۲۱٬۸۶۲٬۶۴۶
۲۵٫۷%
۱٬۰۲۶٬۵۶۵٬۶۷۱٬۸۱۷سبدگردان آرتین
مشترک مبین سرمایهدر سهام
۲۵٫۵۴۱%
۱٫۹۴۶%
۲۷۶٬۳۹۱
۲۵٫۵۴۱%
۷۸۲٬۸۹۰٬۷۵۰٬۷۸۴کارگزاری مبین سرمایه
زرین کوروشدر سهام
۲۵٫۳۳%
‎−۲٫۹۸%
۱۳٬۸۱۸
۲۵٫۳۳%
۹۰۸٬۵۲۴٬۵۸۶٬۶۲۹سبدگردان کوروش
سهام بزرگ کارداندر سهام
۲۴٫۷۶۸%
‎−۲٫۳۸۹%
۱۱۶٬۶۶۸
۲۴٫۷۶۸%
۱٬۹۸۷٬۷۱۷٬۱۵۵٬۵۲۷تامین سرمایه کاردان
( 1 )