صندوق

واسطه گری مالی یکم

در سهام

تاریخ به روز رسانی :۱۴۰۱/۴/۴
بازدهی سالانه
‎−۱۱٫۸۵%
نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری(ریال)