صندوق

پاداش سرمایه پارس

در سهام

تاریخ به روز رسانی :۱۴۰۱/۴/۴
بازدهی سالانه
۰%
نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری(ریال)