صندوق

سهم آشنا

در سهام

تاریخ به روز رسانی :۱۴۰۱/۵/۱۴
بازدهی سالانه
‎−۶٫۶۶%
نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری(ریال)