صندوق

مشترک بورسیران

در سهام

تاریخ به روز رسانی :۱۴۰۱/۵/۱۴
بازدهی سالانه
‎−۸٫۵۷%
نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری(ریال)