صندوق

مشترک ارزش کاوان آینده

در سهام

تاریخ به روز رسانی :۱۴۰۱/۵/۱۴
بازدهی سالانه
‎−۹٫۵۳%
نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری(ریال)