صندوق

مشترک بانک اقتصاد نوین

در سهام

تاریخ به روز رسانی :۱۴۰۱/۵/۱۴
بازدهی سالانه
‎−۷٫۷۵۱%
نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری(ریال)