مسکن

نمودار تعداد معاملات واحد مسکونی مناطق ۲۲ گانه در ماه
منطقهدرصد تغییرات(ماه)تعداد معاملاتمتوسط هر متر(میلیون تومان)
بازار مسکن در ایران نسبت به بسیاری از کشورها از اهمیت بالاتری برای اقتصاد کشور، مردم و دولت برخوردار است. در ایران به دلیل توسعه نیافتگی و عدم کارآمدی بازارهای مالی و سرمایه، بازار مسکن نقش اصلی را در جذب دارایی های افراد بر عهده داشته است. براساس آمارها، املاک مسکونی و تجاری به طور متوسط بیش از 80 درصد خالص ثروت در ایران را تشکیل می‌دهند. تقاضای مسکن با هدف خرید به قصد تامین سرپناه برای افراد یا نیت سرمایه‌گذاری و سوداگری صورت می‌گیرد. سرمایه‌گذاران به دنبال حفظ ارزش سرمایه و دوری از تورم وارد این بازار می‌شوند اما سوداگران با هدف سفته‌بازی با ورود یکباره در زمان رونق به بازار، باعث جهش قیمت ها شده و به محض مشاهده‌ی علائم رکود با خارج کردن سرمایه خود، رکود را تشدید می‌نمایند.پیگیری مداوم تحولات بنیادین و اخبارها کمک می‌کند تا حدی بتوان آینده بازار مسکن را پیش‌بینی کرد. شما با استفاده از اطلاعات بازار مسکن بازده می‌توانید اطلاعات دسته‌بندی شده پیرامون هر منطقه مانند متوسط قیمت، درصد تغییرات و تعداد معاملات را به تفکیک و به صورت نموداری در بازه‌های زمانی مختلف مشاهده نمایید.