صندوق

ثروت داریوش

در سهام

تاریخ به روز رسانی :۱۴۰۱/۶/۱۱
بازدهی سالانه
۰%
نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری(ریال)