صندوق

واسطه گری مالی یکم

در سهام

تاریخ به روز رسانی :۱۴۰۱/۶/۱۲
بازدهی سالانه
‎−۲۴٫۲۲%
نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری(ریال)