صندوق

مشترک گنجینه ارمغان الماس

در سهام

تاریخ به روز رسانی :۱۴۰۱/۶/۱۱
بازدهی سالانه
۱۹٫۴۱۵%
نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری(ریال)