صندوق

آسمان آرمانی سهام

در سهام

تاریخ به روز رسانی :۱۴۰۱/۶/۱۲
بازدهی سالانه
۱٫۵۵۵%
نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری(ریال)