صندوق

مشترک یکم سامان

در سهام

تاریخ به روز رسانی :۱۴۰۱/۶/۱۱
بازدهی سالانه
۰٫۹۵%
نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری(ریال)