صندوق

فیروزه موفقیت

در سهام

تاریخ به روز رسانی :۱۴۰۱/۶/۱۲
بازدهی سالانه
۱۴٫۸۰۲%
نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری(ریال)