صندوق

مشترک بانک اقتصاد نوین

در سهام

تاریخ به روز رسانی :۱۴۰۱/۶/۱۱
بازدهی سالانه
‎−۱۳٫۶۲۴%
نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری(ریال)