مسکن

نمودار تعداد معاملات واحد مسکونی مناطق ۲۲ گانه در بهمن ماه 1401
منطقهدرصد تغییرات(ماه)تعداد معاملاتمتوسط هر متر(میلیون تومان)
1
(۱۱٫۱۴%)
435
124.327
2
(۱۰٫۷%)
1,211
92.598
3
(۱۰٫۹۲%)
574
100.103
4
(۹٫۵%)
968
68.747
5
(۱۱٫۴۷%)
1,967
74.107
6
(۹٫۷۲%)
459
76.689
7
(۱۵٫۳%)
703
61.259
8
(۹٫۸۳%)
656
56.990
9
(۱۱٫۱۴%)
293
46.437
10
(۹٫۵%)
1,110
43.577
11
(۱۰٫۷%)
599
45.007
12
(۶٫۱۵%)
405
34.564
13
(۹٫۹۴%)
372
54.831
14
(۹٫۵%)
691
44.577
15
(۱۰٫۰۵%)
650
34.491
16
(۱۰٫۸۱%)
202
34.224
17
(۹٫۷۷%)
267
32.586
18
(۹٫۷۲%)
313
30.594
19
(۱۱٫۲۵%)
124
34.716
20
(۱۱٫۵۸%)
325
34.200
21
(۹٫۵%)
190
47.373
22
(۱۲٫۲۴%)
256
57.529
بازار مسکن در ایران نسبت به بسیاری از کشورها از اهمیت بالاتری برای اقتصاد کشور، مردم و دولت برخوردار است. در ایران به دلیل توسعه نیافتگی و عدم کارآمدی بازارهای مالی و سرمایه، بازار مسکن نقش اصلی را در جذب دارایی های افراد بر عهده داشته است. براساس آمارها، املاک مسکونی و تجاری به طور متوسط بیش از 80 درصد خالص ثروت در ایران را تشکیل می‌دهند. تقاضای مسکن با هدف خرید به قصد تامین سرپناه برای افراد یا نیت سرمایه‌گذاری و سوداگری صورت می‌گیرد. سرمایه‌گذاران به دنبال حفظ ارزش سرمایه و دوری از تورم وارد این بازار می‌شوند اما سوداگران با هدف سفته‌بازی با ورود یکباره در زمان رونق به بازار، باعث جهش قیمت ها شده و به محض مشاهده‌ی علائم رکود با خارج کردن سرمایه خود، رکود را تشدید می‌نمایند.پیگیری مداوم تحولات بنیادین و اخبارها کمک می‌کند تا حدی بتوان آینده بازار مسکن را پیش‌بینی کرد. شما با استفاده از اطلاعات بازار مسکن بازده می‌توانید اطلاعات دسته‌بندی شده پیرامون هر منطقه مانند متوسط قیمت، درصد تغییرات و تعداد معاملات را به تفکیک و به صورت نموداری در بازه‌های زمانی مختلف مشاهده نمایید.