مسکن

نمودار تعداد معاملات واحد مسکونی مناطق ۲۲ گانه در آذر ماه 1401
منطقهدرصد تغییرات(ماه)تعداد معاملاتمتوسط هر متر(میلیون تومان)
1
(۴٫۵۲%)
391
99.411
2
(۲٫۸۵%)
943
70.267
3
(۴٫۹%)
422
85.096
4
(‎−۰٫۵۲%)
811
52.391
5
(۴٫۹۵%)
1,532
59.112
6
(۱٫۷۶%)
347
63.620
7
(۵٫۹۷%)
623
46.209
8
(۳٫۱۱%)
570
45.053
9
(۴٫۵۴%)
210
37.232
10
(۳٫۱۴%)
958
34.532
11
(۹٫۲۶%)
505
32.994
12
(‎−۳٫۵۴%)
261
29.949
13
(۲٫۸۲%)
376
44.309
14
(۴٫۵۱%)
619
36.371
15
(۶٫۸۲%)
480
28.026
16
(‎−۴٫۶۵%)
171
26.498
17
(۶٫۷۱%)
224
27.283
18
(۶٫۰۵%)
216
24.489
19
(‎−۱۲٫۷۸%)
60
26.436
20
(۱٫۱۹%)
133
26.630
21
(۲٫۳%)
193
38.909
22
(‎−۶٫۷۲%)
139
43.629
بازار مسکن در ایران نسبت به بسیاری از کشورها از اهمیت بالاتری برای اقتصاد کشور، مردم و دولت برخوردار است. در ایران به دلیل توسعه نیافتگی و عدم کارآمدی بازارهای مالی و سرمایه، بازار مسکن نقش اصلی را در جذب دارایی های افراد بر عهده داشته است. براساس آمارها، املاک مسکونی و تجاری به طور متوسط بیش از 80 درصد خالص ثروت در ایران را تشکیل می‌دهند. تقاضای مسکن با هدف خرید به قصد تامین سرپناه برای افراد یا نیت سرمایه‌گذاری و سوداگری صورت می‌گیرد. سرمایه‌گذاران به دنبال حفظ ارزش سرمایه و دوری از تورم وارد این بازار می‌شوند اما سوداگران با هدف سفته‌بازی با ورود یکباره در زمان رونق به بازار، باعث جهش قیمت ها شده و به محض مشاهده‌ی علائم رکود با خارج کردن سرمایه خود، رکود را تشدید می‌نمایند.پیگیری مداوم تحولات بنیادین و اخبارها کمک می‌کند تا حدی بتوان آینده بازار مسکن را پیش‌بینی کرد. شما با استفاده از اطلاعات بازار مسکن بازده می‌توانید اطلاعات دسته‌بندی شده پیرامون هر منطقه مانند متوسط قیمت، درصد تغییرات و تعداد معاملات را به تفکیک و به صورت نموداری در بازه‌های زمانی مختلف مشاهده نمایید.