قیمت خودرو

برنامه فروش خودرو در بورس کالا سال ۱۴۰۱
بورس کالا
206
نام خودرو جزییات خودرو قیمت بازار / نمایندگی زمان تغییرات قیمت (تومان)
206 تیپ ۳ پانوراما
مدل 1402
595,000,000
1402
بازار
۱ روز پیش
-
595,000,000
206 تیپ ۳ پانوراما
مدل 1401
560,000,000
1401
بازار
۱ روز پیش
-
560,000,000
آریسان
نام خودرو جزییات خودرو قیمت بازار / نمایندگی زمان تغییرات قیمت (تومان)
آریسان وانت 2
مدل 1402
387,000,000
1402
بازار
۱ روز پیش
-
387,000,000
آریسان وانت 2
مدل 1401
373,000,000
1401
بازار
۱ روز پیش
-
373,000,000
آریسان وانت دوگانه سوز
مدل 1399
277,000,000
1399
بازار
۴ ماه پیش
-
277,000,000
آریو
نام خودرو جزییات خودرو قیمت بازار / نمایندگی زمان تغییرات قیمت (تومان)
آریو اتوماتیک 1600cc
مدل 1400
950,000,000
1400
بازار
۱ روز پیش
-
950,000,000
آریو اتوماتیک 1600cc
مدل 1398
900,000,000
1398
بازار
۱ روز پیش
-
900,000,000
آمیکو
نام خودرو جزییات خودرو قیمت بازار / نمایندگی زمان تغییرات قیمت (تومان)
آمیکو وانت آسنا وانت دوگانه سوز
مدل 1400
1,310,000,000
1400
بازار
۴ ماه پیش
-
1,310,000,000
آمیکو وانت آسنا وانت دوگانه سوز
مدل 1398
1,200,000,000
1398
بازار
۴ ماه پیش
-
1,200,000,000
آمیکو وانت آسنا وانت دوگانه سوز
مدل 1401
1,850,000,000
1401
بازار
۱ روز پیش
-
1,850,000,000
اس‌دبلیو‌ام
نام خودرو جزییات خودرو قیمت بازار / نمایندگی زمان تغییرات قیمت (تومان)
اس‌دبلیو‌ام G01 F
مدل 1400
2,000,000,000
1400
بازار
۱ روز پیش
-
2,000,000,000
اس‌دبلیو‌ام G01
مدل 1399
1,450,000,000
1399
بازار
۴ ماه پیش
-
1,450,000,000
اس‌دبلیو‌ام G01
مدل 1400
1,900,000,000
1400
بازار
۱ روز پیش
-
1,900,000,000
اس‌دبلیو‌ام G01 F
مدل 1399
1,550,000,000
1399
بازار
۴ ماه پیش
-
1,550,000,000
ام‌جی
نام خودرو جزییات خودرو قیمت بازار / نمایندگی زمان تغییرات قیمت (تومان)
ام‌جی 360 دنده‌ای
مدل 1398
770,000,000
1398
بازار
۴ ماه پیش
-
770,000,000
ام‌جی 360 اتوماتیک توربو
مدل 1398
1,039,000,000
1398
بازار
۴ ماه پیش
-
1,039,000,000
ام‌وی‌ام
نام خودرو جزییات خودرو قیمت بازار / نمایندگی زمان تغییرات قیمت (تومان)
ام‌وی‌ام X22 اتوماتیک اسپرت لاکچری
مدل 1401
900,000,000
1401
بازار
۱ روز پیش
-
900,000,000
ام‌وی‌ام X22 Pro IE
مدل 1402
1,025,000,000
1402
بازار
۱ روز پیش
-
1,025,000,000
ام‌وی‌ام X55 Pro IE
مدل 1401
1,400,000,000
1401
بازار
۱ روز پیش
-
1,400,000,000
ام‌وی‌ام 315 هاچبک پلاس
مدل 1399
630,000,000
1399
بازار
۴ ماه پیش
-
630,000,000
ام‌وی‌ام X22 Pro اکسلنت
مدل 1400
950,000,000
1400
بازار
۱ روز پیش
-
950,000,000
ام‌وی‌ام X22 اتوماتیک اسپرت لاکچری
مدل 1400
790,000,000
1400
بازار
۴ ماه پیش
-
790,000,000
ام‌وی‌ام 315 هاچبک پلاس
مدل 1400
780,000,000
1400
بازار
۱ روز پیش
-
780,000,000
ام‌وی‌ام X33 S نیوفیس
مدل 1400
1,200,000,000
1400
بازار
۱ روز پیش
-
1,200,000,000
ام‌وی‌ام X22 اتوماتیک اسپرت اکسلنت
مدل 1399
754,000,000
1399
بازار
۴ ماه پیش
-
754,000,000
ام‌وی‌ام X22 اتوماتیک اسپرت اکسلنت
مدل 1400
870,000,000
1400
بازار
۱ روز پیش
-
870,000,000
ام‌وی‌ام X22 دنده‌ای اسپرت اکسلنت
مدل 1400
750,000,000
1400
بازار
۱ روز پیش
-
750,000,000
ام‌وی‌ام X22 دنده‌ای اسپرت لاکچری
مدل 1401
770,000,000
1401
بازار
۱ روز پیش
-
770,000,000
ام‌وی‌ام X22 دنده‌ای اسپرت اکسلنت
مدل 1399
693,000,000
1399
بازار
۴ ماه پیش
-
693,000,000
ام‌وی‌ام X55 Pro اکسلنت اسپرت
مدل 1401
1,400,000,000
1401
بازار
۱ روز پیش
-
1,400,000,000
ام‌وی‌ام X22 دنده‌ای اسپرت لاکچری
مدل 1400
713,000,000
1400
بازار
۴ ماه پیش
-
713,000,000
ام‌وی‌ام X22 Pro IE
مدل 1401
990,000,000
1401
بازار
۱ روز پیش
-
990,000,000
ام‌وی‌ام X33 S نیوفیس
مدل 1399
960,000,000
1399
بازار
۴ ماه پیش
-
960,000,000
ام‌وی‌ام X33 S اسپرت
مدل 1399
900,000,000
1399
بازار
۴ ماه پیش
-
900,000,000
ام‌وی‌ام X55 Pro IE اسپرت
مدل 1401
1,450,000,000
1401
بازار
۱ روز پیش
-
1,450,000,000
ام‌وی‌ام X55 Pro اکسلنت
مدل 1401
1,350,000,000
1401
بازار
۱ روز پیش
-
1,350,000,000
ام‌وی‌ام X33 S اسپرت
مدل 1400
1,150,000,000
1400
بازار
۱ روز پیش
-
1,150,000,000
اینرودز
نام خودرو جزییات خودرو قیمت بازار / نمایندگی زمان تغییرات قیمت (تومان)
اینرودز ون C35
مدل 1401
675,000,000
1401
بازار
۱ روز پیش
-
675,000,000
بایک
نام خودرو جزییات خودرو قیمت بازار / نمایندگی زمان تغییرات قیمت (تومان)
بایک سابرینا مونتاژ هاچبک
مدل 1398
605,000,000
1398
بازار
۴ ماه پیش
-
605,000,000
برلیانس
نام خودرو جزییات خودرو قیمت بازار / نمایندگی زمان تغییرات قیمت (تومان)
برلیانس H230 دنده‌ای
مدل 1399
723,000,000
1399
بازار
۱ روز پیش
-
723,000,000
برلیانس H320 دنده‌ای 1650cc
مدل 1399
675,000,000
1399
بازار
۴ ماه پیش
-
675,000,000
برلیانس H320 اتوماتیک 1650cc
مدل 1399
850,000,000
1399
بازار
۴ ماه پیش
-
850,000,000
برلیانس H330 دنده‌ای 1650cc
مدل 1400
900,000,000
1400
بازار
۱ روز پیش
-
900,000,000
برلیانس H220 دنده ای
مدل 1399
540,000,000
1399
بازار
۴ ماه پیش
-
540,000,000
برلیانس H230 اتوماتیک
مدل 1399
645,000,000
1399
بازار
۴ ماه پیش
-
645,000,000
برلیانس کراس اتوماتیک 1650cc
مدل 1399
1,283,000,000
1399
بازار
۱ روز پیش
-
1,283,000,000
برلیانس H320 اتوماتیک 1650cc
مدل 1400
1,226,000,000
1400
بازار
۱ روز پیش
-
1,226,000,000
برلیانس H330 اتوماتیک 1650cc
مدل 1400
1,235,000,000
1400
بازار
۱ روز پیش
-
1,235,000,000
برلیانس H330 دنده‌ای 1650cc
مدل 1399
675,000,000
1399
بازار
۴ ماه پیش
-
675,000,000
برلیانس H330 اتوماتیک 1650cc
مدل 1399
1,159,000,000
1399
بازار
۱ روز پیش
-
1,159,000,000
بسترن
نام خودرو جزییات خودرو قیمت بازار / نمایندگی زمان تغییرات قیمت (تومان)
بسترن B30
مدل 1399
900,000,000
1399
بازار
۴ ماه پیش
-
900,000,000
بسترن B30
مدل 1400
1,425,000,000
1400
بازار
۱ روز پیش
-
1,425,000,000
بسترن B30
مدل 1398
860,000,000
1398
بازار
۴ ماه پیش
-
860,000,000
بورگوارد
نام خودرو جزییات خودرو قیمت بازار / نمایندگی زمان تغییرات قیمت (تومان)
بورگوارد BX7 التیمیت
مدل 1397
2,100,000,000
1397
بازار
۵ ماه پیش
-
2,100,000,000
بورگوارد BX5 التیمیت
مدل 1397
2,140,000,000
1397
بازار
۴ ماه پیش
-
2,140,000,000
بیسو
نام خودرو جزییات خودرو قیمت بازار / نمایندگی زمان تغییرات قیمت (تومان)
بیسو T3
مدل 1399
1,019,000,000
1399
بازار
۴ ماه پیش
-
1,019,000,000
بی‌‌وای‌دی
نام خودرو جزییات خودرو قیمت بازار / نمایندگی زمان تغییرات قیمت (تومان)
بی‌‌وای‌دی S6
مدل 1398
1,220,000,000
1398
بازار
۴ ماه پیش
-
1,220,000,000
پراید
نام خودرو جزییات خودرو قیمت بازار / نمایندگی زمان تغییرات قیمت (تومان)
پراید وانت 151 SE
مدل 1401
270,000,000
1401
بازار
۱ روز پیش
-
270,000,000
پراید وانت 151 SE
مدل 1400
260,000,000
1400
بازار
۱ روز پیش
-
260,000,000
پراید وانت 151 SE
مدل 1402
280,000,000
1402
بازار
۱ روز پیش
-
280,000,000
پراید 131 SE
مدل 1398
325,000,000
1398
بازار
۱ روز پیش
-
325,000,000
پراید وانت 151 پلاس
مدل 1400
269,000,000
1400
بازار
۴ ماه پیش
-
269,000,000
پراید 131 SE
مدل 1399
335,000,000
1399
بازار
۱ روز پیش
-
335,000,000
پراید وانت 151 SE
مدل 1399
238,000,000
1399
بازار
۴ ماه پیش
-
238,000,000
پراید 111 SE
مدل 1399
355,000,000
1399
بازار
۱ روز پیش
-
355,000,000
پژو
نام خودرو جزییات خودرو قیمت بازار / نمایندگی زمان تغییرات قیمت (تومان)
پژو 207i اتوماتیک TU5P
مدل 1401
850,000,000
1401
بازار
۱ روز پیش
-
850,000,000
پژو پارس LX TU5
مدل 1400
600,000,000
1400
بازار
۱ روز پیش
-
600,000,000
پژو 405 SLX
مدل 1400
600,000,000
1400
بازار
۱ هفته پیش
-
600,000,000
پژو 207i دنده‌ای
مدل 1401
652,000,000
1401
بازار
۱ روز پیش
-
652,000,000
پژو پارس موتور جدید XU7P (سفارشی)
مدل 1401
530,000,000
1401
بازار
۱ روز پیش
-
530,000,000
پژو پارس LX TU5
مدل 1399
585,000,000
1399
بازار
۱ روز پیش
-
585,000,000
پژو 207i اتوماتیک MC
مدل 1402
785,000,000
1402
بازار
۱ روز پیش
-
785,000,000
پژو 207i اتوماتیک TU5P
مدل 1402
882,000,000
1402
بازار
۱ روز پیش
-
882,000,000
پژو 2008
مدل 1398
2,110,000,000
1398
بازار
۴ ماه پیش
-
2,110,000,000
پژو پارس سال
مدل 1400
498,000,000
1400
بازار
۱ روز پیش
-
498,000,000
پژو 405 GLX بنزینی
مدل 1399
530,000,000
1399
بازار
۱ روز پیش
-
530,000,000
پژو پارس موتور جدید XU7P
مدل 1402
540,000,000
1402
بازار
۱ روز پیش
-
540,000,000
پژو 207i اتوماتیک MC
مدل 1401
760,000,000
1401
بازار
۱ روز پیش
-
760,000,000
پژو 207i SD دنده‌ای
مدل 1399
650,000,000
1399
بازار
۱ روز پیش
-
650,000,000
پژو 405 SLX موتورTU5
مدل 1400
570,000,000
1400
بازار
۱ روز پیش
-
570,000,000
پژو پارس موتور جدید XU7P (سفارشی)
مدل 1402
554,000,000
1402
بازار
۱ روز پیش
-
554,000,000
پژو 207i پانوراما دنده‌ای
مدل 1401
696,000,000
1401
بازار
۱ روز پیش
-
696,000,000
پژو پارس LX TU5
مدل 1401
617,000,000
1401
بازار
۱ روز پیش
-
617,000,000
پژو 207i دنده‌ای
مدل 1400
635,000,000
1400
بازار
۱ روز پیش
-
635,000,000
پژو 2008
مدل 1399
2,140,000,000
1399
بازار
۴ ماه پیش
-
2,140,000,000
پژو پارس سال
مدل 1401
514,000,000
1401
بازار
۱ روز پیش
-
514,000,000
پژو 207i پانوراما دنده‌ای
مدل 1399
609,000,000
1399
بازار
۴ ماه پیش
-
609,000,000
پژو 207i SD اتوماتیک
مدل 1399
850,000,000
1399
بازار
۱ روز پیش
-
850,000,000
پژو پارس سال
مدل 1399
438,000,000
1399
بازار
۴ ماه پیش
-
438,000,000
پژو پارس دوگانه سوز
مدل 1399
575,000,000
1399
بازار
۱ روز پیش
-
575,000,000
پژو 405 SLX بنزینی
مدل 1399
580,000,000
1399
بازار
۱ هفته پیش
-
580,000,000
پژو 405 SLX بنزینی
مدل 1400
600,000,000
1400
بازار
۱ هفته پیش
-
600,000,000
پژو 206 SD V8
مدل 1400
630,000,000
1400
بازار
۱ روز پیش
-
630,000,000
پژو 207i دنده‌ای
مدل 1399
568,000,000
1399
بازار
۴ ماه پیش
-
568,000,000
پژو پارس ELX (سفارشی) TU5
مدل 1401
683,000,000
1401
بازار
۱ روز پیش
-
683,000,000
پژو 405 GLX - دوگانه سوز CNG
مدل 1398
540,000,000
1398
بازار
۱ روز پیش
-
540,000,000
پژو 405 GLX - دوگانه سوز CNG
مدل 1399
550,000,000
1399
بازار
۱ روز پیش
-
550,000,000
پژو 207i اتوماتیک
مدل 1400
830,000,000
1400
بازار
۱ روز پیش
-
830,000,000
پژو 405 SLX موتورTU5
مدل 1399
550,000,000
1399
بازار
۱ روز پیش
-
550,000,000
پژو پارس دوگانه سوز
مدل 1400
605,000,000
1400
بازار
۱ روز پیش
-
605,000,000
پژو پارس LX TU5
مدل 1402
650,000,000
1402
بازار
۱ روز پیش
-
650,000,000
پژو پارس موتور جدید XU7P
مدل 1401
514,000,000
1401
بازار
۱ روز پیش
-
514,000,000
پژو 206 تیپ 2
مدل 1399
423,000,000
1399
بازار
۴ ماه پیش
-
423,000,000
پژو 206 تیپ 2
مدل 1401
530,000,000
1401
بازار
۱ روز پیش
-
530,000,000
پژو 206 SD V8
مدل 1399
610,000,000
1399
بازار
۱ روز پیش
-
610,000,000
پژو 207i پانوراما اتوماتیک
مدل 1399
895,000,000
1399
بازار
۱ روز پیش
-
895,000,000
پژو 207i پانوراما دنده‌ای
مدل 1402
725,000,000
1402
بازار
۱ روز پیش
-
725,000,000
پژو 207i پانوراما اتوماتیک TU5P
مدل 1402
1,010,000,000
1402
بازار
۱ روز پیش
-
1,010,000,000
پژو 206 تیپ 5
مدل 1399
620,000,000
1399
بازار
۱ روز پیش
-
620,000,000
پژو 207i دنده‌ای
مدل 1402
692,000,000
1402
بازار
۱ روز پیش
-
692,000,000
پژو 207i پانوراما دنده‌ای
مدل 1400
676,000,000
1400
بازار
۱ روز پیش
-
676,000,000
پژو 207i پانوراما اتوماتیک TU5P
مدل 1401
960,000,000
1401
بازار
۱ روز پیش
-
960,000,000
پژو 206 تیپ 2
مدل 1400
515,000,000
1400
بازار
۱ روز پیش
-
515,000,000
پژو 207i پانوراما اتوماتیک
مدل 1400
920,000,000
1400
بازار
۱ روز پیش
-
920,000,000
پژو 405 SLX
مدل 1399
580,000,000
1399
بازار
۱ هفته پیش
-
580,000,000
پژو 207i اتوماتیک
مدل 1399
800,000,000
1399
بازار
۱ روز پیش
-
800,000,000
پژو پارس اتوماتیک TU5
مدل 1399
720,000,000
1399
بازار
۱ روز پیش
-
720,000,000
206 تیپ 3 پانوراما
مدل 1401
533,000,000
1401
بازار
۲ ماه پیش
-
533,000,000
تارا
نام خودرو جزییات خودرو قیمت بازار / نمایندگی زمان تغییرات قیمت (تومان)
تارا دنده‌ای
مدل 1401
683,000,000
1401
بازار
۱ روز پیش
-
683,000,000
تارا اتوماتیک
مدل 1400
809,000,000
1400
بازار
۱ روز پیش
-
809,000,000
تارا دنده‌ای
مدل 1400
668,000,000
1400
بازار
۱ روز پیش
-
668,000,000
تارا اتوماتیک
مدل 1402
849,000,000
1402
بازار
۱ روز پیش
-
849,000,000
تارا دنده‌ای
مدل 1402
698,000,000
1402
بازار
۱ روز پیش
-
698,000,000
تارا اتوماتیک
مدل 1401
829,000,000
1401
بازار
۱ روز پیش
-
829,000,000
تویوتا
نام خودرو جزییات خودرو قیمت بازار / نمایندگی زمان تغییرات قیمت (تومان)
تویوتا پریوس C
مدل 1396
2,075,000,000
1396
بازار
۵ ماه پیش
-
2,075,000,000
تیبا
نام خودرو جزییات خودرو قیمت بازار / نمایندگی زمان تغییرات قیمت (تومان)
تیبا هاچبک پلاس
مدل 1399
303,000,000
1399
بازار
۴ ماه پیش
-
303,000,000
تیبا هاچبک پلاس
مدل 1400
350,000,000
1400
بازار
۱ هفته پیش
-
350,000,000
تیبا هاچبک EX
مدل 1401
359,000,000
1401
بازار
۱ هفته پیش
-
359,000,000
تیبا هاچبک EX
مدل 1400
349,000,000
1400
بازار
۱ هفته پیش
-
349,000,000
تیبا صندوق‌دار پلاس
مدل 1399
340,000,000
1399
بازار
۱ روز پیش
-
340,000,000
تیبا 2 (هاچبک) EX
مدل 1401
351,000,000
1401
بازار
۱ روز پیش
-
351,000,000
تیبا صندوق‌دار SX
مدل 1401
345,000,000
1401
بازار
۱ روز پیش
-
345,000,000
تیبا صندوق‌دار SX
مدل 1400
340,000,000
1400
بازار
۱ روز پیش
-
340,000,000
تیبا هاچبک EX
مدل 1399
287,000,000
1399
بازار
۴ ماه پیش
-
287,000,000
تیبا 2 (هاچبک) EX
مدل 1400
341,000,000
1400
بازار
۱ روز پیش
-
341,000,000
تیبا 2 (هاچبک) پلاس
مدل 1400
341,000,000
1400
بازار
۱ روز پیش
-
341,000,000
تیبا صندوق‌دار SX
مدل 1399
282,000,000
1399
بازار
۴ ماه پیش
-
282,000,000
جک
نام خودرو جزییات خودرو قیمت بازار / نمایندگی زمان تغییرات قیمت (تومان)
جک J4
مدل 1402
850,000,000
1402
بازار
۱ روز پیش
-
850,000,000
جک S5 اتوماتیک
مدل 1398
1,510,000,000
1398
بازار
۱ روز پیش
-
1,510,000,000
جک J4
مدل 1399
770,000,000
1399
بازار
۱ روز پیش
-
770,000,000
جک S5 نیوفیس
مدل 1401
1,610,000,000
1401
بازار
۱ روز پیش
-
1,610,000,000
جک S3 اتوماتیک
مدل 1402
1,250,000,000
1402
بازار
۱ روز پیش
-
1,250,000,000
جک J4
مدل 1398
760,000,000
1398
بازار
۱ روز پیش
-
760,000,000
جک S5 اتوماتیک
مدل 1399
1,530,000,000
1399
بازار
۱ روز پیش
-
1,530,000,000
جک J4
مدل 1401
820,000,000
1401
بازار
۱ روز پیش
-
820,000,000
جک S3 اتوماتیک
مدل 1400
1,160,000,000
1400
بازار
۱ روز پیش
-
1,160,000,000
جک S3 اتوماتیک
مدل 1399
930,000,000
1399
بازار
۴ ماه پیش
-
930,000,000
جک S5 نیوفیس
مدل 1402
1,650,000,000
1402
بازار
۱ روز پیش
-
1,650,000,000
جک S5 اتوماتیک
مدل 1400
1,550,000,000
1400
بازار
۱ روز پیش
-
1,550,000,000
جک S5 نیوفیس
مدل 1400
1,590,000,000
1400
بازار
۱ روز پیش
-
1,590,000,000
جک J4
مدل 1400
780,000,000
1400
بازار
۱ روز پیش
-
780,000,000
جک S3 اتوماتیک
مدل 1401
1,190,000,000
1401
بازار
۱ روز پیش
-
1,190,000,000
جی‌ام‌سی
نام خودرو جزییات خودرو قیمت بازار / نمایندگی زمان تغییرات قیمت (تومان)
جی‌ام‌سی S350
مدل 1399
2,115,000,000
1399
بازار
۱ ماه پیش
-
2,115,000,000
جیلی
نام خودرو جزییات خودرو قیمت بازار / نمایندگی زمان تغییرات قیمت (تومان)
جیلی GC6 اکسلنت
مدل 1398
760,000,000
1398
بازار
۱ روز پیش
-
760,000,000
چانگان
نام خودرو جزییات خودرو قیمت بازار / نمایندگی زمان تغییرات قیمت (تومان)
چانگان CS35 مونتاژ
مدل 1398
1,250,000,000
1398
بازار
۱ روز پیش
-
1,250,000,000
چری
نام خودرو جزییات خودرو قیمت بازار / نمایندگی زمان تغییرات قیمت (تومان)
چری تیگو 7 IE
مدل 1402
1,680,000,000
1402
بازار
۱ روز پیش
-
1,680,000,000
چری آریزو 6 اکسلنت
مدل 1399
1,376,000,000
1399
بازار
۱ روز پیش
-
1,376,000,000
چری تیگو 7 IE
مدل 1401
1,640,000,000
1401
بازار
۱ روز پیش
-
1,640,000,000
چری آریزو 5TE اکسلنت توربو
مدل 1400
1,090,000,000
1400
بازار
۱ روز پیش
-
1,090,000,000
چری تیگو 5 IE
مدل 1399
1,376,000,000
1399
بازار
۱ روز پیش
-
1,376,000,000
چری تیگو 7 IE
مدل 1399
1,370,000,000
1399
بازار
۴ ماه پیش
-
1,370,000,000
چری آریزو 6 اکسلنت
مدل 1400
1,427,000,000
1400
بازار
۱ روز پیش
-
1,427,000,000
چری تیگو 7 IE
مدل 1400
1,610,000,000
1400
بازار
۱ روز پیش
-
1,610,000,000
چری آریزو 5IE جدید توربو
مدل 1400
1,030,000,000
1400
بازار
۴ ماه پیش
-
1,030,000,000
چری تیگو 5 IE
مدل 1400
1,427,000,000
1400
بازار
۱ روز پیش
-
1,427,000,000
چری آریزو 5TE اکسلنت توربو
مدل 1399
940,000,000
1399
بازار
۴ ماه پیش
-
940,000,000
چری آریزو 5IE جدید توربو
مدل 1401
1,190,000,000
1401
بازار
۱ روز پیش
-
1,190,000,000
دانگ
نام خودرو جزییات خودرو قیمت بازار / نمایندگی زمان تغییرات قیمت (تومان)
دانگ فنگ H30 کراس
مدل 1398
1,000,000,000
1398
بازار
۱ روز پیش
-
1,000,000,000
دایون
نام خودرو جزییات خودرو قیمت بازار / نمایندگی زمان تغییرات قیمت (تومان)
دایون Y5
مدل 1400
1,410,000,000
1400
بازار
۴ ماه پیش
-
1,410,000,000
دایون Y5 پلاس
مدل 1401
2,100,000,000
1401
بازار
۱ روز پیش
-
2,100,000,000
دایون Y5
مدل 1401
2,000,000,000
1401
بازار
۱ روز پیش
-
2,000,000,000
دنا
نام خودرو جزییات خودرو قیمت بازار / نمایندگی زمان تغییرات قیمت (تومان)
دنا پلاس تیپ 1 دنده‌ای
مدل 1401
645,000,000
1401
بازار
۱ روز پیش
-
645,000,000
دنا پلاس اتوماتیک
مدل 1401
865,000,000
1401
بازار
۱ روز پیش
-
865,000,000
دنا پلاس اتوماتیک
مدل 1402
895,000,000
1402
بازار
۱ روز پیش
-
895,000,000
دنا پلاس اتوماتیک
مدل 1400
845,000,000
1400
بازار
۱ روز پیش
-
845,000,000
دنا پلاس تیپ 2 توربو
مدل 1400
725,000,000
1400
بازار
۱ روز پیش
-
725,000,000
دنا پلاس تیپ 1 دنده‌ای
مدل 1402
675,000,000
1402
بازار
۱ روز پیش
-
675,000,000
دنا پلاس تیپ 2 توربو
مدل 1399
705,000,000
1399
بازار
۱ روز پیش
-
705,000,000
دنا پلاس تیپ 2 توربو
مدل 1401
745,000,000
1401
بازار
۱ روز پیش
-
745,000,000
دنا معمولی تیپ 1
مدل 1399
565,000,000
1399
بازار
۴ ماه پیش
-
565,000,000
دنا معمولی تیپ 1
مدل 1401
635,000,000
1401
بازار
۱ روز پیش
-
635,000,000
دنا معمولی تیپ 1
مدل 1400
625,000,000
1400
بازار
۱ روز پیش
-
625,000,000
دنا پلاس اتوماتیک
مدل 1399
708,000,000
1399
بازار
۴ ماه پیش
-
708,000,000
دنا پلاس تیپ 1 دنده‌ای
مدل 1400
675,000,000
1400
بازار
۱ روز پیش
-
675,000,000
دنا پلاس 6 دنده توربو
مدل 1402
790,000,000
1402
بازار
۱ روز پیش
-
790,000,000
دنا پلاس 6 دنده توربو
مدل 1401
760,000,000
1401
بازار
۱ روز پیش
-
760,000,000
دنا پلاس تیپ 1 دنده‌ای
مدل 1399
640,000,000
1399
بازار
۴ ماه پیش
-
640,000,000
دی‌اس
نام خودرو جزییات خودرو قیمت بازار / نمایندگی زمان تغییرات قیمت (تومان)
دی‌اس 3
مدل 1397
2,050,000,000
1397
بازار
۴ ماه پیش
-
2,050,000,000
دی‌اس 6
مدل 1397
2,110,000,000
1397
بازار
۷ ماه پیش
-
2,110,000,000
دیگنیتی
نام خودرو جزییات خودرو قیمت بازار / نمایندگی زمان تغییرات قیمت (تومان)
دیگنیتی
مدل 1401
1,890,000,000
1401
بازار
۱ روز پیش
-
1,890,000,000
دیگنیتی
مدل 1400
1,850,000,000
1400
بازار
۱ روز پیش
-
1,850,000,000
رانا
نام خودرو جزییات خودرو قیمت بازار / نمایندگی زمان تغییرات قیمت (تومان)
رانا پلاس
مدل 1399
458,000,000
1399
بازار
۱ روز پیش
-
458,000,000
رانا پلاس
مدل 1400
470,000,000
1400
بازار
۱ روز پیش
-
470,000,000
رانا پلاس پانوراما
مدل 1400
535,000,000
1400
بازار
۱ روز پیش
-
535,000,000
رانا LX
مدل 1399
445,000,000
1399
بازار
۱ روز پیش
-
445,000,000
رانا پلاس
مدل 1402
503,000,000
1402
بازار
۱ روز پیش
-
503,000,000
رانا پلاس
مدل 1401
486,000,000
1401
بازار
۱ روز پیش
-
486,000,000
رانا پلاس پانوراما
مدل 1402
581,000,000
1402
بازار
۱ روز پیش
-
581,000,000
رانا پلاس پانوراما
مدل 1401
550,000,000
1401
بازار
۱ روز پیش
-
550,000,000
رنو
نام خودرو جزییات خودرو قیمت بازار / نمایندگی زمان تغییرات قیمت (تومان)
رنو پارس تندر دنده‌ای
مدل 1398
940,000,000
1398
بازار
۱ روز پیش
-
940,000,000
رنو داستر SE دو دیفرانسیل
مدل 1396
1,720,000,000
1396
بازار
۴ ماه پیش
-
1,720,000,000
رنو ساندرو استپ‌وی اتوماتیک
مدل 1398
1,290,000,000
1398
بازار
۱ روز پیش
-
1,290,000,000
رنو تندر 90 E2 بنزینی
مدل 1398
910,000,000
1398
بازار
۱ هفته پیش
-
910,000,000
رنو تندر 90 (L90 لوگان) E2
مدل 1398
910,000,000
1398
بازار
۱ روز پیش
-
910,000,000
رنو ساندرو اتوماتیک
مدل 1398
1,240,000,000
1398
بازار
۱ روز پیش
-
1,240,000,000
رنو تندر 90 پلاس اتوماتیک
مدل 1398
860,000,000
1398
بازار
۴ ماه پیش
-
860,000,000
رنو داستر SE دو دیفرانسیل
مدل 1397
2,090,000,000
1397
بازار
۴ ماه پیش
-
2,090,000,000
رنو تندر 90 پلاس اتوماتیک
مدل 1399
1,200,000,000
1399
بازار
۱ روز پیش
-
1,200,000,000
رنو تندر 90 پلاس دنده‌ای
مدل 1398
940,000,000
1398
بازار
۱ روز پیش
-
940,000,000
ریسپکت
نام خودرو جزییات خودرو قیمت بازار / نمایندگی زمان تغییرات قیمت (تومان)
ریسپکت پرایم
مدل 1401
1,350,000,000
1401
بازار
۱ روز پیش
-
1,350,000,000
ریگان
نام خودرو جزییات خودرو قیمت بازار / نمایندگی زمان تغییرات قیمت (تومان)
ریگان کوپا فلگ شیپ
مدل 1399
1,820,000,000
1399
بازار
۴ ماه پیش
-
1,820,000,000
زامیاد
نام خودرو جزییات خودرو قیمت بازار / نمایندگی زمان تغییرات قیمت (تومان)
زامیاد Z 24 بنزینی آپشنال
مدل 1401
542,000,000
1401
بازار
۱ روز پیش
-
542,000,000
زامیاد Z 24 دوگانه سوز
مدل 1398
519,000,000
1398
بازار
۱ روز پیش
-
519,000,000
زامیاد Z 24 دوگانه سوز
مدل 1399
529,000,000
1399
بازار
۱ روز پیش
-
529,000,000
زامیاد Z 24 دیزلی
مدل 1400
620,000,000
1400
بازار
۱ روز پیش
-
620,000,000
زامیاد Z 24 دوگانه سوز آپشنال
مدل 1401
551,000,000
1401
بازار
۱ روز پیش
-
551,000,000
زامیاد پادرا پلاس
مدل 1400
627,000,000
1400
بازار
۱ روز پیش
-
627,000,000
زامیاد Z 24 بنزینی آپشنال
مدل 1400
412,000,000
1400
بازار
۴ ماه پیش
-
412,000,000
زامیاد Z 24 دوگانه سوز آپشنال
مدل 1400
434,000,000
1400
بازار
۴ ماه پیش
-
434,000,000
زامیاد کارون
مدل 1401
769,000,000
1401
بازار
۱ روز پیش
-
769,000,000
زامیاد پادرا پلاس
مدل 1401
645,000,000
1401
بازار
۱ روز پیش
-
645,000,000
زامیاد Z 24 بنزینی
مدل 1399
515,000,000
1399
بازار
۱ روز پیش
-
515,000,000
زامیاد Z 24 بنزینی آپشنال
مدل 1402
555,000,000
1402
بازار
۱ روز پیش
-
555,000,000
زامیاد Z 24 دیزلی
مدل 1399
600,000,000
1399
بازار
۱ روز پیش
-
600,000,000
زامیاد Z 24 دوگانه سوز آپشنال
مدل 1402
568,000,000
1402
بازار
۱ روز پیش
-
568,000,000
زامیاد Z 24 بنزینی
مدل 1398
380,000,000
1398
بازار
۴ ماه پیش
-
380,000,000
سانگ یانگ
نام خودرو جزییات خودرو قیمت بازار / نمایندگی زمان تغییرات قیمت (تومان)
سانگ یانگ تیوولی مونتاژ فایتر توربو
مدل 1400
2,130,000,000
1400
بازار
۴ ماه پیش
-
2,130,000,000
سانگ یانگ تیوولی مونتاژ اسپشیال توربو
مدل 1400
2,090,000,000
1400
بازار
۴ ماه پیش
-
2,090,000,000
سانگ یانگ تیوولی مونتاژ سولار
مدل 1400
2,115,000,000
1400
بازار
۳ ماه پیش
-
2,115,000,000
سانگ یانگ تیوولی مونتاژ اسپشیال توربو
مدل 1401
2,130,000,000
1401
بازار
۴ ماه پیش
-
2,130,000,000
سانگ یانگ تیوولی مونتاژ فیس 2018
مدل 1399
2,075,000,000
1399
بازار
۳ ماه پیش
-
2,075,000,000
سانگ یانگ نیو کوراندو پرمیوم پلاس
مدل 1397
2,100,000,000
1397
بازار
۵ ماه پیش
-
2,100,000,000
سانگ یانگ تیوولی ارمور
مدل 1397
2,140,000,000
1397
بازار
۳ ماه پیش
-
2,140,000,000
سانگ یانگ تیوولی مونتاژ سولار
مدل 1399
1,880,000,000
1399
بازار
۴ ماه پیش
-
1,880,000,000
ساینا
نام خودرو جزییات خودرو قیمت بازار / نمایندگی زمان تغییرات قیمت (تومان)
ساینا دنده‌ای EX
مدل 1401
339,000,000
1401
بازار
۱ روز پیش
-
339,000,000
ساینا دنده‌ای S
مدل 1400
334,000,000
1400
بازار
۱ روز پیش
-
334,000,000
ساینا دنده‌ای پلاس
مدل 1400
344,000,000
1400
بازار
۱ روز پیش
-
344,000,000
ساینا دنده‌ای EX
مدل 1400
329,000,000
1400
بازار
۱ روز پیش
-
329,000,000
ساینا دنده‌ای S
مدل 1401
344,000,000
1401
بازار
۱ روز پیش
-
344,000,000
ساینا دنده‌ای EX
مدل 1399
288,000,000
1399
بازار
۴ ماه پیش
-
288,000,000
سمند
نام خودرو جزییات خودرو قیمت بازار / نمایندگی زمان تغییرات قیمت (تومان)
سمند سورن پلاس
مدل 1400
560,000,000
1400
بازار
۱ روز پیش
-
560,000,000
سمند LX EF7 بنزینی
مدل 1399
428,000,000
1399
بازار
۴ ماه پیش
-
428,000,000
سمند LX EF7
مدل 1401
605,000,000
1401
بازار
۱ روز پیش
-
605,000,000
سمند LX ساده
مدل 1400
529,000,000
1400
بازار
۱ روز پیش
-
529,000,000
سمند سورن پلاس
مدل 1401
585,000,000
1401
بازار
۱ روز پیش
-
585,000,000
سمند LX EF7
مدل 1400
584,000,000
1400
بازار
۱ روز پیش
-
584,000,000
سمند سورن ELX
مدل 1399
428,000,000
1399
بازار
۴ ماه پیش
-
428,000,000
سمند LX EF7 بنزینی
مدل 1400
562,000,000
1400
بازار
۱ روز پیش
-
562,000,000
سمند LX ساده
مدل 1401
544,000,000
1401
بازار
۱ روز پیش
-
544,000,000
سمند LX ساده
مدل 1399
514,000,000
1399
بازار
۱ روز پیش
-
514,000,000
سمند LX EF7 گازسوز
مدل 1400
587,000,000
1400
بازار
۱ هفته پیش
-
587,000,000
سمند LX EF7 گازسوز
مدل 1401
608,000,000
1401
بازار
۱ هفته پیش
-
608,000,000
سمند LX EF7 بنزینی
مدل 1401
574,000,000
1401
بازار
۱ روز پیش
-
574,000,000
سمند LX EF7 گازسوز
مدل 1399
465,000,000
1399
بازار
۴ ماه پیش
-
465,000,000
سمند سورن پلاس
مدل 1402
605,000,000
1402
بازار
۱ روز پیش
-
605,000,000
سوئیست
نام خودرو جزییات خودرو قیمت بازار / نمایندگی زمان تغییرات قیمت (تومان)
سوئیست DX 3
مدل 1400
1,237,000,000
1400
بازار
۴ ماه پیش
-
1,237,000,000
سوزوکی
نام خودرو جزییات خودرو قیمت بازار / نمایندگی زمان تغییرات قیمت (تومان)
سوزوکی گرند ویتارا مونتاژ اتوماتیک 2400cc
مدل 1398
2,130,000,000
1398
بازار
۵ ماه پیش
-
2,130,000,000
سیتروئن
نام خودرو جزییات خودرو قیمت بازار / نمایندگی زمان تغییرات قیمت (تومان)
سیتروئن C3 مونتاژ گرمکن صندلی
مدل 1398
2,130,000,000
1398
بازار
۴ ماه پیش
-
2,130,000,000
شاهین
نام خودرو جزییات خودرو قیمت بازار / نمایندگی زمان تغییرات قیمت (تومان)
شاهین G
مدل 1401
570,000,000
1401
بازار
۱ روز پیش
-
570,000,000
شاهین G
مدل 1402
598,000,000
1402
بازار
۱ روز پیش
-
598,000,000
شاهین G
مدل 1400
560,000,000
1400
بازار
۱ روز پیش
-
560,000,000
فردا
نام خودرو جزییات خودرو قیمت بازار / نمایندگی زمان تغییرات قیمت (تومان)
فردا Sx5
مدل 1401
1,430,000,000
1401
بازار
۱ روز پیش
-
1,430,000,000
فردا T5
مدل 1401
1,730,000,000
1401
بازار
۱ روز پیش
-
1,730,000,000
فردا Sx6
مدل 1399
1,480,000,000
1399
بازار
۱ روز پیش
-
1,480,000,000
فردا 511
مدل 1400
1,070,000,000
1400
بازار
۱ روز پیش
-
1,070,000,000
فردا Sx5
مدل 1400
1,060,000,000
1400
بازار
۴ ماه پیش
-
1,060,000,000
فوتون
نام خودرو جزییات خودرو قیمت بازار / نمایندگی زمان تغییرات قیمت (تومان)
فوتون وانت تونلند دو دیفرانسیل دیزلی
مدل 1401
1,900,000,000
1401
بازار
۱ هفته پیش
-
1,900,000,000
فوتون تونلند تونلند دو دیفرانسیل دیزلی
مدل 1401
1,780,000,000
1401
بازار
۱ روز پیش
-
1,780,000,000
فوتون تونلند تونلند دو دیفرانسیل بنزینی
مدل 1401
1,700,000,000
1401
بازار
۱ روز پیش
-
1,700,000,000
فوتون وانت تونلند دو دیفرانسیل بنزینی
مدل 1401
1,800,000,000
1401
بازار
۱ هفته پیش
-
1,800,000,000
فونیکس
نام خودرو جزییات خودرو قیمت بازار / نمایندگی زمان تغییرات قیمت (تومان)
فونیکس تیگو 8 پرو
مدل 1401
2,130,000,000
1401
بازار
۵ ماه پیش
-
2,130,000,000
فونیکس FX اکسلنت
مدل 1401
1,900,000,000
1401
بازار
۱ روز پیش
-
1,900,000,000
فونیکس FX پرمیوم
مدل 1401
2,050,000,000
1401
بازار
۱ روز پیش
-
2,050,000,000
فونیکس آریزو 6 پرو
مدل 1402
1,620,000,000
1402
بازار
۱ روز پیش
-
1,620,000,000
فونیکس تیگو 7 پرو
مدل 1402
2,000,000,000
1402
بازار
۱ روز پیش
-
2,000,000,000
فونیکس تیگو 7 پرو
مدل 1401
1,900,000,000
1401
بازار
۱ روز پیش
-
1,900,000,000
فونیکس FX پرمیوم
مدل 1402
2,100,000,000
1402
بازار
۱ روز پیش
-
2,100,000,000
فونیکس آریزو 6 پرو
مدل 1401
1,570,000,000
1401
بازار
۱ روز پیش
-
1,570,000,000
فیدلیتی
نام خودرو جزییات خودرو قیمت بازار / نمایندگی زمان تغییرات قیمت (تومان)
فیدلیتی پرایم 7 نفره
مدل 1401
1,800,000,000
1401
بازار
۱ روز پیش
-
1,800,000,000
فیدلیتی پرایم 7 نفره
مدل 1400
1,730,000,000
1400
بازار
۱ روز پیش
-
1,730,000,000
فیدلیتی پرایم 5 نفره
مدل 1400
1,680,000,000
1400
بازار
۱ روز پیش
-
1,680,000,000
فیدلیتی پرایم 5 نفره
مدل 1401
1,750,000,000
1401
بازار
۱ روز پیش
-
1,750,000,000
کاپرا
نام خودرو جزییات خودرو قیمت بازار / نمایندگی زمان تغییرات قیمت (تومان)
کاپرا 2
مدل 1401
1,170,000,000
1401
بازار
۱ روز پیش
-
1,170,000,000
کاپرا 2
مدل 1399
865,000,000
1399
بازار
۴ ماه پیش
-
865,000,000
کاپرا 2
مدل 1400
1,110,000,000
1400
بازار
۱ روز پیش
-
1,110,000,000
کارا
نام خودرو جزییات خودرو قیمت بازار / نمایندگی زمان تغییرات قیمت (تومان)
مزدا وانت کارا تک کابین 2000cc
مدل 1400
425,000,000
1400
بازار
۴ ماه پیش
-
425,000,000
مزدا وانت کارا تک کابین 2000cc
مدل 1401
535,000,000
1401
بازار
۱ روز پیش
-
535,000,000
مزدا وانت کارا تک کابین 2000cc
مدل 1399
412,000,000
1399
بازار
۴ ماه پیش
-
412,000,000
کوییک
نام خودرو جزییات خودرو قیمت بازار / نمایندگی زمان تغییرات قیمت (تومان)
کوییک دنده‌ای
مدل 1401
335,000,000
1401
بازار
۱ روز پیش
-
335,000,000
کوییک اتوماتیک R پلاس
مدل 1401
428,000,000
1401
بازار
۱ روز پیش
-
428,000,000
کوییک دنده‌ای S
مدل 1400
338,000,000
1400
بازار
۱ روز پیش
-
338,000,000
کوییک دنده‌ای
مدل 1400
330,000,000
1400
بازار
۱ روز پیش
-
330,000,000
کوییک دنده‌ای R
مدل 1400
338,000,000
1400
بازار
۱ روز پیش
-
338,000,000
کوییک اتوماتیک فول پلاس
مدل 1400
388,000,000
1400
بازار
۱ روز پیش
-
388,000,000
کوییک دنده‌ای
مدل 1399
325,000,000
1399
بازار
۱ روز پیش
-
325,000,000
کوییک اتوماتیک فول پلاس
مدل 1399
368,000,000
1399
بازار
۴ ماه پیش
-
368,000,000
کوییک اتوماتیک فول پلاس
مدل 1401
403,000,000
1401
بازار
۱ روز پیش
-
403,000,000
کوییک دنده‌ای R
مدل 1401
343,000,000
1401
بازار
۱ روز پیش
-
343,000,000
کوییک دنده‌ای R
مدل 1402
353,000,000
1402
بازار
۱ روز پیش
-
353,000,000
کوییک دنده‌ای R
مدل 1399
301,000,000
1399
بازار
۴ ماه پیش
-
301,000,000
کوییک دنده‌ای S
مدل 1401
350,000,000
1401
بازار
۱ روز پیش
-
350,000,000
کوییک دنده‌ای
مدل 1402
345,000,000
1402
بازار
۱ روز پیش
-
345,000,000
کوییک اتوماتیک فول پلاس
مدل 1402
423,000,000
1402
بازار
۱ روز پیش
-
423,000,000
کوییک دنده‌ای S
مدل 1402
364,000,000
1402
بازار
۱ روز پیش
-
364,000,000
کیا
نام خودرو جزییات خودرو قیمت بازار / نمایندگی زمان تغییرات قیمت (تومان)
کیا سراتو اتوماتیک 2000cc
مدل 1397
2,140,000,000
1397
بازار
۶ ماه پیش
-
2,140,000,000
کیا سراتو مونتاژ اتوماتیک آپشنال 2000cc
مدل 1398
2,100,000,000
1398
بازار
۳ ماه پیش
-
2,100,000,000
کی‌ام‌سی
نام خودرو جزییات خودرو قیمت بازار / نمایندگی زمان تغییرات قیمت (تومان)
کی‌ام‌سی T8
مدل 1399
1,445,000,000
1399
بازار
۴ ماه پیش
-
1,445,000,000
کی‌ام‌سی J7
مدل 1402
1,800,000,000
1402
بازار
۱ روز پیش
-
1,800,000,000
کی‌ام‌سی J7
مدل 1401
1,750,000,000
1401
بازار
۱ روز پیش
-
1,750,000,000
کی‌ام‌سی T8
مدل 1400
1,640,000,000
1400
بازار
۱ روز پیش
-
1,640,000,000
کی‌ام‌سی T8
مدل 1401
1,670,000,000
1401
بازار
۱ روز پیش
-
1,670,000,000
کی‌ام‌سی K7
مدل 1402
2,100,000,000
1402
بازار
۱ روز پیش
-
2,100,000,000
کی‌ام‌سی K7
مدل 1401
2,000,000,000
1401
بازار
۱ روز پیش
-
2,000,000,000
کی‌ام‌سی K7
مدل 1400
1,950,000,000
1400
بازار
۱ روز پیش
-
1,950,000,000
کی‌ام‌سی T8
مدل 1402
1,730,000,000
1402
بازار
۱ روز پیش
-
1,730,000,000
لاماری
نام خودرو جزییات خودرو قیمت بازار / نمایندگی زمان تغییرات قیمت (تومان)
لاماری ایما
مدل 1401
2,050,000,000
1401
بازار
۱ روز پیش
-
2,050,000,000
لوکسژن
نام خودرو جزییات خودرو قیمت بازار / نمایندگی زمان تغییرات قیمت (تومان)
لوکسژن U6
مدل 1400
1,395,000,000
1400
بازار
۴ ماه پیش
-
1,395,000,000
لیفان
نام خودرو جزییات خودرو قیمت بازار / نمایندگی زمان تغییرات قیمت (تومان)
لیفان X70
مدل 1400
1,160,000,000
1400
بازار
۴ ماه پیش
-
1,160,000,000
لیفان X70
مدل 1401
1,480,000,000
1401
بازار
۱ روز پیش
-
1,480,000,000
لیفان X60 اتوماتیک
مدل 1397
777,000,000
1397
بازار
۴ ماه پیش
-
777,000,000
مزدا
نام خودرو جزییات خودرو قیمت بازار / نمایندگی زمان تغییرات قیمت (تومان)
مزدا 3N صندوق‌دار مونتاژ تیپ 4
مدل 1398
2,130,000,000
1398
بازار
۵ ماه پیش
-
2,130,000,000
مزدا وانت کارا دو کابین 2000cc
مدل 1400
445,000,000
1400
بازار
۴ ماه پیش
-
445,000,000
مزدا وانت کارا تک کابین 2000cc
مدل 1402
550,000,000
1402
بازار
۱ روز پیش
-
550,000,000
مزدا وانت کارا دو کابین 2000cc
مدل 1401
550,000,000
1401
بازار
۱ روز پیش
-
550,000,000
مزدا وانت کارا دو کابین 2000cc
مدل 1399
428,000,000
1399
بازار
۴ ماه پیش
-
428,000,000
مزدا وانت کارا دو کابین 2000cc
مدل 1402
570,000,000
1402
بازار
۱ روز پیش
-
570,000,000
مکث موتور
نام خودرو جزییات خودرو قیمت بازار / نمایندگی زمان تغییرات قیمت (تومان)
مکث موتور کلوت دنده‌ای
مدل 1401
1,700,000,000
1401
بازار
۱ روز پیش
-
1,700,000,000
مکث موتور کلوت دنده‌ای
مدل 1400
1,650,000,000
1400
بازار
۱ روز پیش
-
1,650,000,000
میتسوبیشی
نام خودرو جزییات خودرو قیمت بازار / نمایندگی زمان تغییرات قیمت (تومان)
میتسوبیشی لنسر 1800cc
مدل 1397
2,100,000,000
1397
بازار
۴ ماه پیش
-
2,100,000,000
میتسوبیشی ASX تیپ 4
مدل 1397
2,140,000,000
1397
بازار
۵ ماه پیش
-
2,140,000,000
میتسوبیشی میراژ
مدل 1397
1,550,000,000
1397
بازار
۱ روز پیش
-
1,550,000,000
نیسان
نام خودرو جزییات خودرو قیمت بازار / نمایندگی زمان تغییرات قیمت (تومان)
نیسان جوک اسپرت
مدل 1396
2,110,000,000
1396
بازار
۵ ماه پیش
-
2,110,000,000
نیسان جوک پلاتینیوم
مدل 1396
2,100,000,000
1396
بازار
۵ ماه پیش
-
2,100,000,000
هاوال
نام خودرو جزییات خودرو قیمت بازار / نمایندگی زمان تغییرات قیمت (تومان)
هاوال H2 مونتاژ
مدل 1398
1,500,000,000
1398
بازار
۱ روز پیش
-
1,500,000,000
هایما
نام خودرو جزییات خودرو قیمت بازار / نمایندگی زمان تغییرات قیمت (تومان)
هایما S7 توربو1800cc
مدل 1400
1,360,000,000
1400
بازار
۱ روز پیش
-
1,360,000,000
هایما S7 پلاس
مدل 1401
1,460,000,000
1401
بازار
۱ روز پیش
-
1,460,000,000
هایما S5 اتوماتیک 6 سرعته
مدل 1400
1,320,000,000
1400
بازار
۱ روز پیش
-
1,320,000,000
هایما S5 اتوماتیک CVT
مدل 1399
1,060,000,000
1399
بازار
۴ ماه پیش
-
1,060,000,000
هایما S5 اتوماتیک 6 سرعته
مدل 1401
1,370,000,000
1401
بازار
۱ روز پیش
-
1,370,000,000
هایما S7 پلاس
مدل 1400
1,400,000,000
1400
بازار
۱ روز پیش
-
1,400,000,000
هایما S7 پلاس
مدل 1402
1,520,000,000
1402
بازار
۱ روز پیش
-
1,520,000,000
هایما S7 توربو1800cc
مدل 1399
1,320,000,000
1399
بازار
۱ روز پیش
-
1,320,000,000
هایما S8
مدل 1402
2,100,000,000
1402
بازار
۱ روز پیش
-
2,100,000,000
هایما S5 اتوماتیک CVT
مدل 1400
1,290,000,000
1400
بازار
۱ روز پیش
-
1,290,000,000
هایما S7 توربو1800cc
مدل 1398
1,290,000,000
1398
بازار
۱ روز پیش
-
1,290,000,000
هایما S8
مدل 1401
2,010,000,000
1401
بازار
۱ روز پیش
-
2,010,000,000
هن تنگ
نام خودرو جزییات خودرو قیمت بازار / نمایندگی زمان تغییرات قیمت (تومان)
هن تنگ X5 مونتاژ
مدل 1399
1,250,000,000
1399
بازار
۴ ماه پیش
-
1,250,000,000
هن تنگ X7 مونتاژ
مدل 1399
1,670,000,000
1399
بازار
۴ ماه پیش
-
1,670,000,000
هیوندای
نام خودرو جزییات خودرو قیمت بازار / نمایندگی زمان تغییرات قیمت (تومان)
هیوندای i20 مونتاژ آپشنال
مدل 1397
2,115,000,000
1397
بازار
۱ ماه پیش
-
2,115,000,000
هیوندای اکسنت مونتاژ
مدل 1397
2,130,000,000
1397
بازار
۱ ماه پیش
-
2,130,000,000
هیوندای النترا 2000cc
مدل 1397
2,140,000,000
1397
بازار
۶ ماه پیش
-
2,140,000,000
یوآز
نام خودرو جزییات خودرو قیمت بازار / نمایندگی زمان تغییرات قیمت (تومان)
یوآز پاتریوت
مدل 1400
1,950,000,000
1400
بازار
۱ روز پیش
-
1,950,000,000
یوآز پیکاپ
مدل 1400
1,840,000,000
1400
بازار
۱ روز پیش
-
1,840,000,000
حتما برای شما هم اتفاق افتاده است که اقدام به خرید و فروش خودرو کرده باشید اما مرجع قابل اعتمادی برای یافتن قیمت روز خودروی صفر و دسته دوم نیافتید. شما می‌توانید برای دریافت اطلاعات قیمتی قابل اتکا به سایت بازده مراجعه نمایید؛ در سایت بازده قیمت‌ خودروها بر اساس پایش، تجمیع و تحلیل قیمت‌های اعلام شده از سوی نمایندگی‌ها ، قیمت معاملات انجام شده در مراکز خرید و فروش و نیز بررسی‌های میدانی در بازار خودرو به‌صورت روزانه استخراج می‌شود. نمای بازار خودرو بازده یکی از آیتم‌های محبوب است که به افراد این امکان را می‌دهد تا در طول روز اطلاعات سودمندی از آن بدست آوردند. با مشاهده آیتم نمای بازار خودرو بازده می‌توانید از وضعیت لحظه‌ای بازار مطلع شوید. در سایت بازده لیست قیمت خودروها ، درصد تغییرات و سال تولید خودروها برای سهولت دسترسی بر اساس برند خودرو دسته بندی شده است.