ارزش واقعی قیمت دلار چقدر است؟

بازده

تاریخ ۱۴ آذر ۱۴۰۱

از زمان پایان جنگ تحمیلی تا خروج ترامپ از برجام میانگین قیمت واقعی دلار آمریکا ۲۳ هزار و ۴۰۰ تومان بوده اما پس از خروج ترامپ و بازگشت مجدد تحریم‌ها میانگین قیمت واقعی دلار به ۳۸ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده است.

پس از تحریم و کاهش عرضه دلارهای نفتی و نیز صرف هزینه‌های مبادله و کمیسیون بیشتر به دلیل تحریم‌ها، میانگین قیمت حقیقی دلار آمریکا از قیمت سی‌ساله ۲۳,۴۰۰ تومان، در چهار سال اخیر به میانگین قیمت ۳۸,۵۰۰ تومان افزایش یافته است.

مطابق نمودار پایان تابستان ۱۳۹۹ همچنان بالاترین قیمت تاریخی اسکناس آمریکایی بوده است. در آن زمان قیمت دلار به پول امروز معادل ۵۵,۵۰۰ تومان شده بود. قیمت ۴۰,۵۰۰ تومان فعلی اسکناس نقدی هم مانند این چهارسال در اطراف همین میانگین ۳۸,۵۰۰ تومان نوسان می‌کند.

این نمودار بیانگر این نکته است که هر گاه شیب به سمت بالا بوده، قیمت دلار تندتر از نرخ تورم حرکت کرده است؛ اما هر گاه شیب به سوی پایین هست نرخ تورم از نرخ دلار سریع تر حرکت کرده است
.