دولت با افزایش نرخ دلار نفع می‌برد؟

بازده


تاریخ ۲۶ آذر ۱۴۰۱

 

افزایش نرخ ارز در هفته‌های گذشته، شانس خوب دولت در حذف سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی را نشان داد. در حالی که دولت در سال گذشته، ارز را از بازار آزاد می‌خرید تا بتواند ارز ۴۲۰۰ را تامین کند، حالا با تغییر سیاست، منابع مالی هم برای دولت ایجاد شده است.

حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی که دولت سیزدهم از آن به عنوان جراحی اقتصادی یاد می‌کند، آیا فقط به نفع دولت بود؟