فنر قیمت دلار در حال باز شدن است

بازده

قیمت دلار تا کجا پیش می‌رود؟
تاریخ تحریر 25 خرداد 1401
قیمت دلار از ابتدای سال به ‌دلیل اتفاقات سیاسی اخیر در زمینه بین‌المللی مانند صدور قطعنامه شورای حکام و سرگردانی در احیای برجام و از آن سو افزایش انتظارات تورمی در جامعه مسیر پرنوسانی را در پیش گرفته است. حال باید دید با توجه به اقدامات دولت چشم انداز قیمت دلار چه خواهد شد؟


فنر قیمت دلار درحال باز شدن است
احمد اشتیاقی کارشناس بازار سرمایه درباره سرنوشت قیمت دلار اظهار کرد: همه‌چیز به برجام بستگی دارد. اگر مذاکرات به نتیجه‌ای نرسد، دلار به روند صعودی خود ادامه می‌دهد؛ زیرا در این حالت کشور با محدودیت‌های جدید تحریمی از جمله عدم امکان صادرات نفت مواجه می‌شود. از طرفی کسری بودجه نیز وجود دارد که باعث افزایش میزان نقدینگی می‌شود. بنابراین تنها عاملی که می‌تواند بازار ارز را کنترل کند احیای برجام است.
برزو حق شناس کارشناس مسائل اقتصادی نیز عنوان کرد: دلار تا پایان سال به روند صعودی ادامه می‌دهد و ممکن است سقف‌های جدیدی را ببیند. اهرم دلار حدودا یک سال و نیم است که فشرده شده است. دولت قبلی و فعلی اجازه رشد قیمت آن را با وجود میزان تورم ندادند؛ بنابراین درحال حاضر فنر قیمت دلار در حال باز شدن است.


فاصله بین دلار نیمایی و آزاد جبران خواهد شد
طی روزهای اخیر که روند قیمتی دلار
مجددا شیب افزایشی گرفت و با شتاب نسبتا زیادی به بالای 33 هزار تومان رسید، بهای دلار نیمایی در محدوده 25 هزار تومان باقی ماند تا اختلاف قیمت این دو به 32 درصد برسد که بالاترین اختلاف قیمت طی 2 سال اخیر است. طبق بررسی رابطه قیمت دلار نیمایی و بازار آزاد هر زمانی که فاصله این دو از هم زیاد شده بود، شاهد جبران این فاصله به شکل افزایش در قیمت دلار نیمایی یا کاهش قیمت بازار آزاد بوده ایم ؛ که در این برهه از زمان با توجه به چشم‌انداز تورمی در کشور انتظار افزایش قیمت نیمایی محتمل تر است.

همبستگی بین دلار نیمایی و آزاد
منابع
همفکران
تجارت‌نیوز