با 100 تا 150 میلیون ماشین چی بخریم؟

تاریخ 29 شهریور 1401

گران شدن قیمت ماشین باعث شده که محدوده قیمتی بین 100 تا 150 میلیون تومان دیگر مثل قبل دربردارنده مدل‌های مختلف تولیدات داخلی نباشد و تنها می‌توان نمونه‌های کارکرده محصولات ارزان‌قیمت داخلی و مدل‌های بسیار قدیمی تولیدات خارجی را در این بازه خریداری کرد. در ویدئو به سوال با 100 تا 150 میلیون چه ماشینی بخریم؟ پاسخ خواهیم داد.

 
 
منبع
z4car
جهت مطالعه این تحلیل وارد شوید