تحلیل تکنیکال خگستر (شرکت سرمایه‌گذاری ایران‌خودرو)

بازده

تاریخ ۲۳ بهمن ۱۴۰۱

شرکت سرمایه‌گذاری ایران‌خودرو با نماد خگستر در کانال بلند مدت صعودی سبز رنگ قرار دارد و بعد از اصلاحی شارپ، در قیمت ۳۵۰ تومان حمایت شده و رشد نموده است. درحال حاضر مقاومت استاتیک ۴۰۰ تومان را پیشرو دارد که درصورت عبور از آن، مقاومت استاتیک ۴۳۸ تومان را بر سر راه خود دارد.
همچنین محدوده خط میانی نازک و مقاومت ۵۰۰ تومان در محدوده سقف قیمت قبل پیش‌روی سهم است.
 چنانچه نماد موفق به عبور از محدوده ۴۰۰ تومان نشود، اصلاح قیمتی تا محدوده حمایت استاتیک ۳۵۰ تومان مقارن با کف قبل و حمایت ۳۱۵ تومان مقارن با فیبو ریتریسمنت ۸۸٪ را در پیش خواهد داشت. اسیلاتور RSI با برخورد به خط ۳۰ حمایت شده و به بالا چرخیده و MACD درفاز منفی، میله های متوالی کوتاه‌تری زده است
.

تحلیل تکنیکال خگستر