دلار در سال ۱۴۰۲ چه قیمتی خواهد داشت؟

بازده

پیش بینی قیمت دلار
تاریخ ۱۴ فروردین ۱۴۰۱

شروع سال ۱۴۰۲ برای بازار ارز با هیجان نسبتاْ زیادی همراه بود و دلار در بازار آزاد کار خود را در مرز ۵۲ هزار تومان آغاز کرد و در پایان هفته به ۵۵ هزار تومان رسید تا در نوروز ۱۴۰۲ رشد ۱۴ درصدی را نشان دهد. با وجود این رشد آیا دلار روند صعودی را در طول سال جدید ادامه خواهد داد یا قیمت کاهش می‌یابد؟


در ۵ سال اخیر شاهد بروز ۳ بحران ارزی بودیم

باگذشت تنها ۱۰ روز از آغاز سال ۱۴۰۲، تقریباْ هر روز شاهد افزایش نرخ دلار بودیم و به‌نظر می‌رسد که اگر اصلاحی در سازوکار سیاست‌گذاری صورت نگیرد، این روند صعودی ادامه پیدا خواهد کرد؛ چراکه تحریم‌ها و اخبار غیراقتصادی از یک سو و ناکارآمدی‌های موجود در حوزه سیاست‌گذاری از سوی دیگر، از جمله دلایلی هستند که تداوم رکوردشکنی‌های متعدد نرخ دلار را ممکن کرده‌اند.

نمودار زیر نوسانات ارزی در دهه ۹۰ را نشان می‌دهد که نشان‌گر بروز ۴ بحران ارزی است که ۳ جهش ارزی فقط در ۵ سال اخیر و هر دو سال یکبار اتفاق افتاده است
.

نمودار قیمت دلار


دلار در سال ۱۴۰۲ چه قیمتی خواهد داشت؟

برای پیش بینی قیمت دلار در سال جاری طی یک نظرسنجی به عمل آمده از تعدادی اقتصاددانان مطرح کشور نتیجه به این صورت است که نیمی از آنها معتقدند که رشد شتابان دلار همچنان ادامه دارد و در سال ۱۴۰۲ دلار ارقام بالای ۷۰ هزار تومان را خواهد دید. تداوم و تشدید تحریم‌ها، بدتر شدن شرایط بانک‌ها و تشدید کسری بودجه و چاپ پول زنگ خطر جهش بزرگ دیگری در دلار را به صدا خواهد درآورد. این گروه از کارشناسان براین باورند حتی با وجود توافق بین المللی هم نرخ دلار به رقم کمتر از ۴۰ هزار تومان نخواهد رسید و پس از کاهش اولیه مسیر خود را تا ۷۰ هزار ادامه خواهد داد.

گروه دیگر معتقدند که رشد دلار در سال ۱۴۰۲ کمتر از جهش آن در سال ۱۴۰۱ خواهد بود و رشدی بین ۳۰ تا ۵۰ درصدی داشته و به ارقام بین ۶۰ تا ۷۰ هزار می‌رسد. از نظر آنها شرایط اقتصادی و سیاست‌های پولی و ارزی دولت تفاوت چندانی با سال ۱۴۰۱ نکرده، و به دلیل تنگنای ارزی و رشد پول و نقدینگی، دلار به اندازه سال جاری رشد خواهد کرد. برخی از انتخاب کنندگان این دسته، معتقدند که این ارقام دلار مشروط بر برخی توافق‌های بین المللی به دست خواهد آمد.