راه‌های فرار از مالیات بر عایدی سرمایه چیست؟

بازده

تاریخ ۲۱ دی ۱۴۰۱

بررسی طرح مالیات بر عایدی سرمایه از یازدهم دی ‌ماه در صحن علنی مجلس آغاز شده است. بر طبق این طرح قرار است از درآمدهای ناشی از معامله ملک، خودرو، طلا و ارز و ... افراد مالیات گرفته شود اما برای این مالیات‌دهی معافیت‌هایی در نظر گرفته شده است.

برای استفاده از معافیت معامله ملک دو شرط اصلی وجود دارد. یک اینکه دوره تملک ملک کمتر از ۲ سال نباشد و شرط دوم اینکه، ملک دیگری به نام فرد ثبت نشده باشد. البته هر شخص حقیقی به تعداد همسر و فرزندان بالای ۱۸ سال، تا سقف ۴ ملک با دوره تملک بیش از دو سال از پرداخت مالیات ملک معاف است به شرط اینکه ملک دیگری به نام فرزندان یا همسرش نباشد.
معافیت برای معامله خودرو هم تقریبا شبیه به مسکن است.

بر طبق این طرح هر شخص حقیقی بالای ۱۸ سال، به میزان فروش معادل ۲۰۰ گرم طلای ۱۸ عیار از مالیات معاف خواهد بود به شرط اینکه در پنج سال گذشته از این معافیت استفاده نکرده باشد.